login:
heslo:
Registruj

Kontakt na vedení odílu

Martin Kolář - Tygr
Vůdce oddílu
Telefon: 731 274 557
e-mail: tygger@skaut.cz

Daniela Kaiserová - Stopka
Zástupkyně vůdce
Telefon: 728 396 554
e-mail: kaiserova.da@gmail.com

Pavel Tomiczek - Tkaj
Zástupce vůdce
Telefon: 724 762 198
e-mail: tomiczek15@gmail.com

Schůzky

Vlčata a světlušky (kluci a holky 6-11 let)

úterý 17:00 - 19:00

Aneta Černá - Pumeta
Vedení Žluté a Oranžové šestky
Telefon: 721 001 656

Jan Jonáš - Joni
Vedení Žluté a Oranžové šestky

Jan Švarc - Fénix
Vedení Červené šestky
Telefon: 773 249 895

Skauti (kluci a holky 11-15 let)

pondělí a úterý 17:00 - 19:00

Alina Fedorak - Ali
Rádkyně družiny Fenků

Barbora Kalčíková - Lady
Rádkyně družiny Karakalů

Štěpán Mlád - Ostříž
Rádce družiny Štírů

Klubovna

Zábělská, za záchrannou stanicí živočichů, Plzeň; odkaz na Mapy.cz

klubovna

Středisko Plzeň-Doubravka

Junák - český skaut, středisko 5.květen Plzeň, z.s.
středisko "5.květen" Plzeň-Doubravka

Americká 29, 301 00 Plzeň
IČO: 49 77 79 71
číslo účtu: 2100510242/2010

e-mail: 5.květen(x)skaut.org

vedení

Vedení

Všechno, co náš oddíl dělá zajišťují vedoucí a rádcové. Všichni z nich mají za sebou mnoho let činnosti v oddíle a množství absolvovaných táborů.

Vedení Kalahari nejsou jen lidé, kteří se čistě náhodně sešli a začali spolu vést oddíl. Kromě oddílu mají spoustu dalších vlastních zájmů, podnikají různé akce, jezdí na expedice ... A právě u některých "mimooddílových" zájmů se mnohdy setkávají. V oddíle pracují zadarmo a věnují mu hodně ze svého volnéo času.

V současné době se na vedení podílí:
Kéďa (studuje fyzioterapii na ZČU Plzeň) - vedoucí oddílu
Pumeta (studuje pečovatelství na SOU v Plzni) - vedení vlčat a světlušek
Tkaj (studuje kybernetiku na ZČU Plzeň) - vedení vlčat a světlušek
Kristián (studuje historii a čj na FPE ZČU Plzeň) - vedení družiny Karakalů
Pilot (studuje elektrotechniku v Plzni) - vedení družiny Štírů
Tygr (studuje informatiku na MU Brno) - zástupce
Hadka (studuje koreanistiku na UK Praha) - zástupkyně
Stopka (studuje koreanistiku na UK Praha) - zástupkyně
Johny (studuje historii a občanskou výchovu na PedF UK Praha)
Jantar (studuje architekturu na ČVUT Praha)
Žabák (pracuje pro IT firmu)
Dan (pracuje na FAV ZČU Plzeň)
Hubert (pracuje na Ministerstvu Vnitra)
Mája (pracuje jako geodet)