login:
heslo:
Registruj

Naši sponzoři

Pilsfree o.s. - připojení k internetu

 

Kalahari Surfers - logo :)

 

pan Sornas - nemalý příspěvek na stan

Proč sponzorovat?

Junák – svaz skautů a skautek ČR je nezávislá, nezisková organizace, která se snaží o renesanci svého dosavadního programu. Jejím cílem je svoji podstatu (charakternost, schopnost na sobě pracovat…) zabalit do atraktivního rámce. Chceme do maximální míry dělat nevšední a zajímavé činnosti (jezdit na vodu, lézt, účastnit se expedicí a mnoho dalšího…).

Jelikož jsme, organizací neziskovou a naši vedoucí svoji činnost dělají ze svých vlastních finančních a časových prostředků. Je naplnění tohoto cíle o to náročnější. Uvítali bychom jakoukoli pomocnou ruku.

Navíc si dar můžete odečíst ze základu daně: Podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, si může dárce - fyzická osoba odečíst hodnotu daru (na podporu a ochranu mládeže, ekologii, tělovýchovu a sport,…) ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Co na oplátku nabízíme Vám? Můžeme Vás uvádět či propagovat:

  • v našich výročních zprávách,
  • v místních (nejen) oběžnících,
  • na plakátech zvoucí na významné skautské akce,
  • na plakátcích zvoucí na dílčí skautské akce,
  • na omítce naši klubovny,
  • pocit podporující kvalitní projekt.

Výroční zprávy