login:
heslo:
Registruj

Kalahari > Články

Doubravecká strašidla

Z informačních cedulí na naší pohádkové cestě

Lobzy
Původně, ve 14. století, 6 dvorů, později
se rozrostly na 10. Název Lobzy značí, že jde
o vesnici Lobzovy rodiny. Za třicetileté války
zde byli ubytováni císařští vojáci, kteří se
živili na úkor obyvatelstva.
V 17. století zřízen papírenský mlýn,
později panský mlýn; roku 1920 prodán
pivovaru, který jej upravil na elektrárnu.
(stával na levém břehu Úslavy pod žel.
Mostem).
Před první světovou válkou zřízena pošta
a telefon. Z průmyslu zde fungovala továrna
na drát, poměrně velké pískovcové lomy,
slévárna a dehtárna.
Lobzík
Lobzík patří do třídy skřetů, rodu
sportovitých. Neustále tropí nějaké
klukoviny - tahá psy za ocas, trhá
jablka přes plot a nezdraví.
N e n í p ů v o d e m o d s u d ,
přistěhoval se z lesů kolem Věžky,
protože tam bylo málo lidí na jeho
vkus.
Je velkým sportovcem, rád se
prohání kolem řeky a v Lobezském
parku a pokud se ho kluci neleknou,
tak si s nimi rád i zahraje fotbal.


Letná
V roce 1889 založena měšťanem
Antonínem Dítětem jako část Lobez. Jméno
je dle pražské Letné, neboť se tak často dělo
v těchto vlasteneckých dobách.
V r o c e 1 9 0 6 z a l o ž i l s p o l e k
K.H.Borovského místní knihovnu. V 70.
letech minulého století pak dochází k
výstavbě sídliště včetně atriových domů.
Čarodějnice
Letenské čarodějnice jsou
specialistky na létání. Zúčastňují se
téměř všech závodů pořádaných
Mezinárodním svazem čarodějnic a
dosahují tam vynikajících výsledků.
V nynějších dnech reprezentují
na Strašidelné olympiádě v Pekingu,
kde se v letu na 2 míle utkají s
hlavním favoritem: Čínským
drakem.


Doubravka
Roku 992 biskup Sv.Vojtěch založil malý
klášter a kostel „Kostelec P.Marie“, dnes
sv.Jiří v Doubravce. Doubravka byla
opevněným dvorcem a první zmínka je z roku
1338, kdy tehdejší majitel Konrád z Dobřan
odkazuje k výživě špitálu Máří Magdaleny
ročně 2 kopy grošů (dnes se části majetku, ze
které šel plat, říká Špitálský les).
Při hlavní cestě na Prahu vznikla roku
1621 krčma, byl tu také městský ovčín a
kovárna. Na počátku 18. století zde sídlili
jen dva sedláci, jeden chalupník a šest
podruhů. Roku 1924 připojena k Plzni. Při
náletu na konci 2. sv. války zahynulo 612 lidí
a bylo zničeno 120 domů.
Víla Doubravka
Hodná a laskavá víla, která na
potkání mezi lidmi šiří úsměv a
dobrou náladu. Ráda tančí a každé
ráno si trhá z doubraveckých
zahrádek květy na svojí ozdobu. Je
téměř průhledná a nosí průsvitné
šaty, takže je těžké ji zahlédnout.
Je ochránkyní žáků a studentů
při písemkách a zkoušení i všech
pracujících pokud se blíží naštvaný
šéf.


Bukovec
Bukovecké hradiště patří mezi nejstarší
slovanská hradiště v Čechách (zal. v 8.-9.
stol.). Po založení Plzně se z přelidněného
hradiště stěhují právě do tohoto nového
města. Od roku 1379 se stává součástí
nevelkého panství červenohradeckého.
V roce 1724, kdy Bukovec kupuje město
Plzeň má 14 stavení. V 18. století přibyl
Slávkův mlýn, který roku 1870 kupují bartři
Weisové a budují z něj papírnu. Mezi roky
1921-25 se na katastru obce dělaly pokusy s
dolováním uhlí (na louce pod Bílou Horou). V
roce 1942 připojen Bukovec k Plzni.
Vodník
V Bukovci u řeky Berounky, tam
u papírny na jezu sedává vodník. Je
to vodník samotář, rád se dívá, jak
voda plyne a trpělivě vyčkává na
neopatrné plavce,vodáky a někdy
dokonce i chodce (občas jim
pomůže se sesmeknutím nohy na
úzké pěšince).
Často ho lze zahlédnout z
papírenské lávky, jak rybaří, nebo
zjišťuje novinky od dělníků z
papírny.


Újezd
První zmínka je z roku 1379 i když je ves
jistě starší: zaznamenány 2 části Horní a
Dolní Újezd. Od 14. století 3 samostatné
tvrze, jedna z nich nedávno objevena v
sýpce č.p. 10.
Obec je rozdělena až do roku 1848, každá
část podléhala jiné vrchnosti a ta si bránila
své pracovní síly a nepřála stykům mezi
poddanými. Tyto části poměrně často
střídaly majitele, jako významější jsou
plaský klášter, kancléř Metternich, město
Plzeň a dominikánský klášter.
Na konci 19. stol. se v obci dobýval
kaolin. Od roku 1942 spadá pod Plzeň.
Chlumík
Chlumík je malý skřítek, žijící v
lesíku na kopci Chlum. Umí se
výborně pohybovat po stromech.
Povahou je to spíše poťouchlé
strašidlo snažící se vystrašit a zmást
procházející se smrtelníky, vyžívá se
v zamotávání cestiček.
Živí se březovou kůrou a
zoufalstvím ztracených lidí. Od té
doby co mu na kopci postavili
rozhlednu se z ní rád rozlíží do
kraje.


Červený Hrádek
Z roku 1384 je první doložená zmínka –
majitelem je Heřman z Hrádku. Název
Červený Hrádek, doložený poprvé roku 1432,
značí, že zdejší tvrz měla krytinu z
šervených tašek. Kolem poloviny 16. století
je tvrz uváděna jako pustá.
Roku 1724 prodán městu Plzni společně s
Bukovcem (včetně lesů, polností, lihovaru,
hospody a poddaných) za 45 000 zlatých.
Roku 1875 postavena na žádost místních
škola, 1931 zaveden elektrický proud a 1937
se uskutečnilo první filmové představení. V
letech 1964-76 součástí okresu Plzeň-sever.
Čertí školka
I čerti musí do školky a do školy.
No ba že. Přeci se někde musí
naučit, jak vypadá dobro a zlo, jak
se nosí lidi do pekla, jak se správně
nasmradit sírou.
Ale je to jako v každé škole:
nedávají pozor a pod lavicí hrají
mariáš a tahají spolužačky za rohy.
N a k o n c i r o k u d o s t a n o u
vysvědčení a pak tradá na prázdniny
do jiných částí pekla.

 Vloženo 2008-09-07 22:06:35 Autor Dan


20.10.2008 20:33:52

Dan


20.10.2008 21:38:11

Kéďa