login:
heslo:
Registruj

Kalahari > Články

Historie Doubravky

Něco málo o historii našeho obvodu, aneb nebojme se vzdělávat :)

Krajina městského obvodu Plzeň 4 se prostírá na rozhraní severovýchodního výběžku mělké Plzeňské kotliny a sousedních pahorkatin. Pravěké osídlení Doubravky je doloženo nálezy pohřebišť z dob kultury mohylové a bronzové z 13. - 10. stol. před Kristem, a to v blízkosti dnešních ulic Rádiová, Mohylová, Masarykova. Východně od Bukovce bylo nalezeno hradiště, v minulosti osídlené pravěkým mohylovým lidem, z dob 5. - 4. stol. před Kristem, které bylo později v 8. stol. přebudováno Slovany. Na sklonku 7. století sem přicházejí Slované a začínají s obděláváním půdy, odlesňováním. Nejstarší historické stadium začíná koncem 10. století v roce 992, kdy tu sv. Vojtěch, pražský biskup, založil malý benediktinský klášter. Po odchodu mnichů do nově vybudovaného břevnovského kláštera zůstal na soutoku Úslavy a Berounky farní kostel zasvěcený svatému Jiří. V 15. stol. k němu byly přifařeny obce Lobzy, Bukovec, Újezd, Doubravka a další.

Od roku 1509 se stala Doubravka majetkem města neboť Plzeňští na dotvrzení svého majetnického práva zakoupili od břevnovského kláštera podací právo, aby mohli sami dosadit faráře, ale vbrzku faru zrušili a kostel sv.Jiří se stal filiálním. Doubravka byla největší z přifařených obcí a ležela na významné zemské pražské silnici, spojující Čechy se západním světem. V dalších stoletích se ve všech obcích rozšiřovalo hlavně zemědělství, ale byl také postaven pivovar v Červeném Hrádku, měděný hamr, papírenský mlýn, lopatárna, vitriolová huť a rozvíjela se další řemesla. Lidé začali pracovat v plzeňských továrnách - to již máme 19. stol., staví se jatky, přestává jezdit dostavník do Prahy, staví se železnice. V tomto období jsou postaveny školy v Újezdě, Červeném Hrádku a v Doubravce.V letech 1898 vznikl sbor dobrovolných hasičů v Doubravce, v dalších letech v Bukovci, Újezdě a Červeném Hrádku.   

V roce 1902 u silnice na Prahu byl postaven Ústřední hřbitov s kaplí sv. Václava. Je zde pochováno mnoho významných osobností: Karel Klostrmann, Augustin Němejc, Rudolf Štech, Jiří Trnka, Josef Skupa.                                                                                  

Novogotická stavba kostela sv. Martina v Lobezském parku byla postavena v r. 1906, dnes je ve správě Salesiánů. Lobezský park vznikl v bývalém pískovcovém lomu.            
V roce 1924 se stala Doubravka částí Plzně, zemědělství ustupuje a rozšiřuje se průmysl, staví se rodinné domky, příliv obyvatel se stále zvětšuje. S proměnou demografickou se mění i struktura hospodářská, sociální, společenská a ideová zdejších obyvatel. Obvodu vévodí zalesněný vrch Chlum - 416 m vysoký, který byl v r. 1917 vybrán Klubem dělnických turistů k výstavbě turistické chaty a rozhledny.                                             
Městský obvod Plzeň 4 je spojen s Plzní několika trolejbusovými a autobusovými linkami. První trolejbus zahájil jízdu v r. 1941.V té době jezdil autobus, který nahradil drožky, fiakry a omnibus.  V  Lobzích je dnes jedna z nejmodernějších střelnic ve světě, a to Armádní sportovní středisko. Na území Doubravky se nachází Azylový dům, který město Plzeň vybudovalo pro nouzové ubytování obyvatel. V roce 2003 byl na území obvodu postaven nový domov důchodců. V rámci sítě cyklistických stezek byla postavena lávka Pecihrádek, která umožňuje turistické spojení Doubravky s rekreační oblastí Bolevecké rybníky.Vloženo 2008-08-04 23:59:23 Autor Dan